simonspiger-logo-blue
 
 

Generalforsamling i Simons Piger tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 18:30!

Inden generalforsamlingen spilles 9 huller med gunstart kl. 16:00. Vi mødes kl. 1530 på terrassen, hvor der deles scorekort ud og informeres om matchen. Husk at melde dig til under event på hjemmesiden. Efter matchen mødes vi i Albatross til præmieoverrækkelse og umiddelbart derefter generalforsamling, hvor SimonsPiger byder på et glas vin/øl/vand og snacks. Til generalforsamlingen er der ikke behov for at tilmelde sig - det er bare at komme.

 
 
 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Behandling og godkendelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent og gæste-matchfee
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

Ad 3. Revideret regnskab vil blive sendt ud og lagt på hjemmesiden senest 6. oktober 2016.

 

Ad 4. Der er ingen forslag fra bestyrelsen. De vedtægtsændringer mht. bankkonto vi tidligere har nævnt, er løst med banken, så der er ikke behov for justering i nuværende vedtægter.

 

Ad 5. Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være indgivet skriftligt og gerne via mail til simonspiger@gmail.com senest 27. september 2016 og de sendes umiddelbart til medlemmer fra samme mailadresse.

 

Ad 6. Forslag til budget 2017 sendes ud og lægges på hjemmesiden sammen med regnskabet senest den 6. oktober 2016.

 

Ad 7. Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder kontingentet på 500 kr., dels fordi der forestår lidt arbejde med hjemmesiden/endelig hosting løsning og dels på grund af tilpasning til nuværende SimonsPigers aktivitetsniveau. SimonsPiger ønsker ikke at have en større formue end nødvendigt på kontoen, og årets indtægter skal bruges på medlemmerne i det pågældende år. Herreklub og Seniorklub har samme kontingent. Gæste-matchfee fastholdes på 100 kr.

 

Ad 8. Ingen af de 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, da alle sidste år blev valgt for en toårig periode. Ifølge vore vedtægter er dog mindst 2 medlemmer på valg hvert år. Da vi er kommet ind i en uheldig rytme, hvor alle medlemmer vælges samme år, stiller 2-3 medlemmer gerne deres kandidatur til rådighed for nye kræfter. Hvem dette bliver i år, afhænger af hvilke kompetencer de nye kandidater har. Nye kandidater kan henvende sig til bestyrelsen helt frem til generalforsamlingen. Alle er mere end velkomne og vil få en mentor i sæsonen, hvis ønskeligt.

Suppleanter vælges for et år ad gangen. På valg til suppleanter er:

Anne Nimand, som er villig til genvalg

Annette Thorburn, som ikke ønsker genvalg.

Hanna Skov har meldt sig som kandidat til bestyrelsen/suppleant.

 

Ad 9. Valg af revisor. Elisabeth Vienberg har sagt sig villig til genvalg.

 

Med venlig hilsen

SimonsPiger

 

 

 

Tidsfrister:

 • Forslag fra medlemmer til bestyrelsen senest 27. september.
 • Regnskab og budget sendes ud senest 6. oktober.
 • Kandidatur til bestyrelsen kan meldes helt frem til generalforsamlingen.