Newsletter Nr. 27/Opstartsmøde - Information til Simons Piger
simonspiger-logo-blue
 
 
IMG_5830
 

Sæsonstart 2019 - Opstartsmøde

Bestyrelsen byder alle Simons Piger velkommen til en ny sæson, vi glæder os til at starte op - og komme på græs igen.

Præsentation af bestyrelsen

Formand Hanna Skov

Næstformand Helle Bundgaard

Kasser Gitte Bell Huniche

Webmaster Annette Ahlberg

Sekretær Eva Narvestad

Supplant Sussie Eriksen

Supplant Nina Steffensen

 Dejligt at se tidligere medlemmer igen og velkommen til helt nye medlemmer.  Indtil videre har vi fået 9 – 10 nye medlemmer. Vi håber på, at vi i år bliver ca. 65-70 medlemmer og gerne som sidste år over 35 spillende hver tirsdag.

 

 

 

 

Bestyrelses arbejde

Vi har holdt bestyrelses møder hen over vinteren.  Vi har arbejdet koncentreret på den kommende sæson Vi arbejder i det store og hele videre med det gode arbejde fra sidste år. Vi har lagt op til, at det kunne være dejligt, hvis flere af Simons Piger byder ind med sponsorer og som match ledere. Flere af jer har budt ind – tak for det.

Kom gerne løbende med forslag til forbedringer, så vil vi se hvad vi kan gøre.

Har du idéer, ros eller ris, er du meget velkommen til at maile os på simonspiger@gmail.com

KIK

Formanden har været til møde i KIK udvalget den 29. november 2018. KIK er klubber i klubben og består af herre klubben, senior klubben og Simons Piger. Det bliver herreklubben der er ansvarlig for KIK matchen i år. Herreklubben ønsker at det skal være en onsdag og vil vende tilbage med et forslag.

Simons piger foreslog herreklubben at lave en fælles 25 års jubilæums fest. Mere herom senere.

Spilleplan

Vi har fået godkendt vores spilleplan i AS.

I løbet af sæsonen vil vi spille forskellige turneringsformer, holdturneringer, stableford og slagspil. Vi fortsætter med at spille A og B række. Vi har igen i år planlagt 3 prøvematcher for nye medlemmer. På disse prøvematcher kan ”ikke medlemmer” tilmelde sig og opleve en match med Simons Piger. Vi håber I vil tage godt imod nye medlemmer.

Som tidligere vil der (hvis vi får sponsorer til alle matcherne) være præmier til de 3 bedste bolde i hver række, og ”tættest på pinden” på alle par-3 hullerne (på green og inden for 2 flaglængder).

Sponsorer

Vi har arbejdet hårdt omkring at få skaffet sponsorer til vores tirsdags matcher. Vi har fået både gamle kendte sponsorer og nye spændende sponsorer på i år. Der er flere at Simons piger, som har hjulpet med sponsor arbejdet – mange tak for det. Vi mangler stadig nogle få sponsorer, så hvis nogen kender nogen der kunne tænke sig at være sponsor skal I endelig sige til.

 

After golf

Vi glæder os til at lære vores nye forpagter af Lakeside Jacob Ernst at kende. Jacob Ernst har holdt et opstartsmøde med KIK, med henblik på at afstemme forventninger.

Jacob Ernst kommer til opstartsmødet og hilser på Simons Piger.

Det har givet en rigtig hyggelig stemning, at vi efter matcherne har siddet ved langborde, så det vil vi fortsætte med. Vi vil opfordre jer alle til at støtte restaurant Lakeside og spise middag her efter matchen. Det plejer at være super hyggeligt.

Pink Cup

Vi har besluttet ikke at have Pink Cup i år. Dette skyldes, at vi i år plannlægger Simons Pigers 25 års fødselsdags match og fest.

Hjemme siden. Nyhedsbreve. Events

Vi vil løbende igennem sæsonen sende nyhedsmail ud og sætte Events op. Vi vil også sætte nyheder op på face book. Webmaster Anette hjælper gerne med login hvis der er udfordringer med dette.

Vigtige datoer/ high light i 2019

  • Skovturen lørdag den 29 – 30 juni, Himmerland Golf & Spa. Pris 1500kr. Inkl. 2 x greenfee, morgenmad, 1 x middag og overnatning.
  • Simons Pigers 25 års Fødselsdags match og fest lørdag den 7. september
  • Afslutningsmatch fredag den 4. oktober. Arrangeres af Birgitte Brun, Pernille Jensen og Dorthe Jeppesen.
  • Generalforsamling tirsdag den 8. oktober.

 

Kontingent

500,-kr. Dækker alle Simons Pigers turneringer, undtagen skovturen og KIK match.

Ved du allerede nu, at du gerne vil være medlem af Simons Piger i 2019, bedes du betale dit kontingent kr. 500,- til Nordea: reg.nr. 2259, konto nr. 5010 148 300. Husk at opgive navn og DGU nr. ved indbetalingen. Nye medlemmer bedes ligeledes sende en mail til simonspiger@gmail.com, hvor de oplyser at de har betalt og opgiver navn, mailadresse, mobil nr., DGU nr., samt fødselsdato og årstal.

Gæster: Alle kvindelige medlemmer af Simons Golfklub, som ikke er medlem af Simons Piger kan spille med om tirsdagen. Det koster 100kr. i gæstegebyr – som skal betales til bestyrelsen.

For ikke medlemmer af Simons Golf Klub koster det desuden green-fee.

Vel mødt bestyrelsen, Simons Piger