Newsletter Nr. 30/Generalforsamling & Texas Scramble 8. oktober 2019
simonspiger-logo-blue
 
 
IMG_0084
 

Indkaldelse til generalforsamling i Simons Piger & Tilmelding Texas Scramble

Generalforsamling i Simons Piger tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 18:30!

Inden generalforsamlingen spilles 9 huller Texas Scramble med gunstart kl. 16:00. Du finder os kl. 15:30 i Albatros bar, hvor der deles scorekort ud og informeres om matchen. Husk at melde dig til under event på hjemmesiden. Efter matchen mødes vi igen i Albatros til præmieoverrækkelse, og umiddelbart derefter generalforsamling, hvor Simons Piger byder på et glas vin/øl/vand og snacks, - så tag din mad med dig derind. Til generalforsamlingen er der ikke behov for at tilmelde sig - det er bare at komme.

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Behandling og godkendelse af budget
  7. Fastsættelse af kontingent og gæste-match fee
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Ad 3. Revideret regnskab vil blive sendt ud og lagt på hjemmesiden senest 3. oktober 2019.

Ad 4 Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring/tilføjelse: Tegningsregel: Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen foreslår årlig skovtur er over en weekend som i år. Enten Himmerland eller en af de nære baner i Sverige. Vi ønsker medlemmernes synspunkt til dette.

Bestyrelsen foreslår ændring af turnerings bestemmelse til: Ved point lighed anvendes ”den matematiske metode/regel om sammenligning af scorekort” så det er spilleren på dagen der har spillet bedste bag- 9/6/3 jvf. DGUs Turneringsbetingelser. Dette kan besluttes af bestyrelsen, men vi ønsker medlemmernes synspunkt.

Ad 5. Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være indgivet skriftligt og gerne via mail til simonspiger@gmail.com senest 24. september 2019 og forslagene sendes umiddelbart før generalforsamlingen til medlemmer fra Simons pigers mail.

Ad 6. Forslag til budget 2020 sendes ud og lægges på hjemmesiden sammen med regnskabet senest den 3. oktober 2019.

Ad 7. Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder kontingentet på 500 kr. Simons Piger ønsker ikke at have en større formue end nødvendigt på kontoen, og årets indtægter skal derfor bruges på medlemmerne i det pågældende år. Gæste-match fee foreslås fastholdt på 100 kr.

Ad 8. Tre ordinære bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Nye kandidater kan henvende sig til bestyrelsen helt frem til generalforsamlingen. Hanna Skov og Gitte Belle Huniche er ikke på valg i år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode:

Helle Bundgaard – genopstiller

Eva Narvestad – genopstiller

Annette Ahlberg - genopstiller ikke - Bestyrelsen foreslår Charlotte Garby

Suppleanter vælges for et år ad gangen. Valg af suppleanter :

Nina Steffensen - genopstiller ikke - Ny søges

Sussie Bondo Eriksen - genopstiller

Ad 9. Valg af revisor.

Elisabeth Vienberg - genopstiller ikke. Ny søges

Ad 10. Eventuelt

Med venlig hilsen

· Simons Piger bestyrelse

 

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt

 

 

Tilmeld dig til Texas Scramble her på simonspiger.dk.

 
 
 
 
 

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt.