Husk Generalforsamling 2017 i Simons Piger
simonspiger-logo-blue
 
 

Generalforsamling i Simons Piger tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 18:30!

Inden generalforsamlingen spilles 9 huller med gunstart kl. 16:00. Du finder os kl. 15:30 i Albatross bar, hvor der deles scorekort ud og informeres om matchen. Husk at melde dig til under event på hjemmesiden. Efter matchen mødes vi igen i Albatross til præmieoverrækkelse, og umiddelbart derefter generalforsamling, hvor SimonsPiger byder på et glas vin/øl/vand og snacks, - så tag din mad med dig derind. Til generalforsamlingen er der ikke behov for at tilmelde sig - det er bare at komme.

 
 
 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Behandling og godkendelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent og gæste-matchfee
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

Ad 3. Revideret regnskab vil blive sendt ud og lagt på hjemmesiden senest 5. oktober 2017.

 

Ad 4. Der er ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

Ad 5. Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være indgivet skriftligt og gerne via mail til simonspiger@gmail.com senest 26. september 2017 og de sendes umiddelbart til medlemmer fra samme mailadresse.

 

Ad 6. Forslag til budget 2018 sendes ud og lægges på hjemmesiden sammen med regnskabet senest den 5. oktober 2017.

 

Ad 7. Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder kontingentet på 500 kr. SimonsPiger ønsker ikke at have en større formue end nødvendigt på kontoen, og årets indtægter skal derfor bruges på medlemmerne i det pågældende år. Herreklub og Seniorklub har samme kontingent. Gæste-matchfee fastholdes på 100 kr.

 

Ad 8. Tre ordinære bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, da de forrige år blev valgt for en toårig periode. Nye kandidater kan henvende sig til bestyrelsen helt frem til generalforsamlingen. Alle er mere end velkomne og vil få en mentor i sæsonen, hvis ønskeligt. På valg til bestyrelsesmedlemmer er:

Helle Kruse, som ikke ønsker genvalg

Heidi Juel-Berg, som ikke ønsker genvalg

Irene Højlund, som ikke ønsker genvalg

 

Suppleanter vælges for et år ad gangen. På valg til suppleanter er:

Anne Nimand, som ikke ønsker genvalg

Sussie Bondo Eriksen, som er villig til genvalg.

 

Ad 9. Valg af revisor. Elisabeth Vienberg har sagt sig villig til genvalg.

 

Med venlig hilsen

SimonsPiger

 

 

 

Tidsfrister:

 • Forslag fra medlemmer til bestyrelsen senest 26. september.
 • Regnskab og budget sendes ud senest 5. oktober.
 • Kandidatur til bestyrelsen kan meldes helt frem til generalforsamlingen.